factris invoice financing factoring

Een gezond werkkapitaal is voor ieder bedrijf van groot belang. Zonder voldoende werkkapitaal, kun je als bedrijf vroeg of laat niet meer aan je maandelijkse financiële verplichtingen voldoen. Maar wat is werkkapitaal? En waaruit bestaat het werkkapitaal eigenlijk? En hoe bereken je werkkapitaal? In deze blog leggen we het je uit!

 

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het geld dat je als bedrijf reserveert voor het bekostigen van de dagelijkse kosten. Bij deze financiële verplichtingen kun je denken aan het betalen van leveranciers, het aanvullen van voorraden en het uitbetalen van salarissen. Wanneer je deze kosten betaalt, doe je dit vanuit het werkkapitaal. Niet alle kosten die een bedrijf maakt, vallen onder het werkkapitaal. Doe je investeringen in het bedrijf, koop je nieuwe machines, auto’s of andere bedrijfsmatige zaken? Dergelijke kosten worden niet vanuit het werkkapitaal betaald.

 

Werkkapitaal berekenen: vlottende activa en vlottende passiva

Nu we weten wat het werkkapitaal is, is het tijd voor de volgende stap: het werkkapitaal berekenen. Kort gezegd, is het werkkapitaal het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. De formule voor het berekenen van het werkkapitaal is dan ook:

Werkkapitaal = vlottende activa – vlottende passiva

Om het berekenen van het werkkapitaal uit te kunnen leggen, zullen we eerst kort ingaan op de vlottende activa en vlottende passiva. Want vlottende activa en vlottende passiva; wat houdt dat eigenlijk precies in?

 

Wat zijn vlottende activa?

Alle bezittingen van een bedrijf, die slechts voor een bepaalde tijd binnen het bedrijf aanwezig zijn, kennen we als vlottende activa. Bij deze vlottende activa kun je bijvoorbeeld denken aan:

● de bedrijfsvoorraad (zowel de grondstoffen als de eindproducten)
debiteuren (facturen die de klant aan jou betaalt)
● liquide middelen (bankrekeningen en kas)

 

Wat zijn vlottende passiva?

Waar het bij vlottende activa gaat om de bezittingen van een bedrijf, omvatten de vlottende passiva de kortlopende schulden van een bedrijf. Het gaat hierbij om financiële verplichtingen die binnen een jaar voldaan moeten worden. Bij deze kosten kun je denken aan:

● belastingen (bijvoorbeeld btw en vennootschapsbelasting)
● crediteuren
● rente op leningen
● bankkrediet

 

Hoe bereken je werkkapitaal?

We gaan het werkkapitaal berekenen aan de hand van een voorbeeld. Voordat we dit doen, nemen we eerst nogmaals de formule voor de berekening onder de loep:

Werkkapitaal = vlottende activa – vlottende passiva

Wanneer je het werkkapitaal berekent, begin je met de vlottende activa. Hierbij kijk je wat er binnen nu en een korte tijd door het bedrijf verkocht kan worden. Zoals gezegd, vallen hier de voorraden (in dit voorbeeld €20.000) en de debiteuren (€35.000) onder. Wanneer je hierbij de liquide middelen (€50.000) optelt, heb je het bruto werkkapitaal.

+ voorraad á €20.000
+ debiteuren á €35.000
+ liquide middelen á €50.000
——————————————————— +
= bruto werkkapitaal á €105.000

Om van het bruto werkkapitaal tot het netto werkkapitaal te komen, moeten we hier de vlottende passiva van aftrekken. Zoals gezegd, reken je hiervoor belastingen, crediteuren, rente en bankkredieten mee. In dit rekenvoorbeeld is de totale vlottende passiva €50.000. De totale rekensom voor het berekenen van het netto werkkapitaal, komt er dan als volgt uit te zien:

+ voorraad á €20.000
+ debiteuren á €35.000
+ liquide middelen á €50.000
————————————————— +
bruto werkkapitaal = €105.000
– vlottende passiva á €50.000
—————————————————  –
netto werkkapitaal = €55.000

 

Werkkapitaal verbeteren met factoring

Heb je als bedrijf na berekening een tekort aan werkkapitaal? Dan is er een aantal manieren waarop je je werkkapitaal kunt verbeteren. Zoals in het rekenvoorbeeld te zien is, spelen de debiteuren bijvoorbeeld een belangrijke rol in het werkkapitaal. Helaas zit je, vanwege de wettelijke betaaltermijn die een klant heeft, vaak lang te wachten op het geld van een verzonden factuur. Over het algemeen geldt er voor iedere verzonden factuur een betalingstermijn van 30 tot 90 dagen. Wanneer een klant een factuur laat, te laat of in het ergste geval helemaal niet betaalt, kan dit dus vervelende gevolgen hebben voor jouw werkkapitaal. In zo’n geval biedt factoring de oplossing voor jouw situatie. Maar wat is factoring en hoe werkt factoring eigenlijk?

Factoring is dé oplossing wanneer je lang zit te wachten op het geld voor verzonden facturen. Deze alternatieve manier van financieren draait om het verkopen van facturen. Je verkoopt de facturen hierbij aan een factor – bijvoorbeeld Factris – waarna deze de factuur van je overneemt. In ruil voor de factuur, schiet Factris binnen 24 uur het desbetreffende bedrag voor. Met factoring ben je dus niet langer afhankelijk van de betaaltermijn van de klant, waardoor je te allen tijde verzekerd bent van voldoende cashflow om het werkkapitaal aan te vullen. Maar factoring is meer dan alleen de financiering. Wanneer je gebruikmaakt van de factoring van Factris, nemen wij bovendien de financiële afhandeling met voor onze rekening. Wij zorgen er dus voor dat het bedrag uiteindelijk bij de klant geïnd wordt. Het maakt factoring niet alleen een heel effectieve, maar ook een zeer eenvoudige oplossing voor verbeteren van het werkkapitaal.

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.