factris invoice financing factoring

2013 m. INVEGA apklausė smulkųjį ir vidutinį verslą dėl finansavimo poreikio. DEBIFO komanda bendraudama su SVV atstovais jaučia, kad tyrimo rezultatai išliko aktualūs ir 2015 m., todėl šiame įraše nusprendėme trumpai juos pristatyti.

Tyrimo metu į pateiktus klausimus apie finansavimo poreikį atsakė 508 smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, beveik lygiomis dalimis pasiskirstę tarp prekybos, gamybos ir paslaugų sektorių.

 

SVV finansavimo poreikis Lietuvoje:

  • Net 85% visų apklaustų SVV subjektų reikalingas išorinis verslo finansavimas ir 76% smulkaus ir vidutinio verslo atstovų dėl finansavimo kreipiasi į finansų institucijas.
  • 24% apklaustų SVV atstovų dėl finansavimo nesikreipė, nes nenorėjo priklausyti nuo finansų institucijos.
  • Tik 42% visų prašiusių verslo finansavimo gavo prašyto dydžio finansavimą pasirinktomis sąlygomis, 40% gavo mažesnį finansavimą ar su papildomomis sąlygomis, o 18% SVV atstovų finansavimas nebuvo suteiktas.
  • 79% iš visų gavusių finansavimą su papildomomis sąlygomis nurodė, kad buvo paprašyti įkeisti didesnį turtą, 55% SVV subjektų turėjo pateikti papildomas garantijas ar fizinių asmenų laidavimus, 39% SVV atstovų – pateikti papildomas valstybės garantijas.
  • 70% SVV įmonių gavo mažesnį nei prašytas finansavimas dėl užstato trūkumo.
  • Dažniausi sunkumai gaunant finansavimą – griežti finansavimo reikalavimai, užstato trūkumas arba per didelė finansavimo kaina.
    Jaunų įmonių atstovai įvardino ir tai, kad finansų institucijos nėra linkusios skolinti naujai įsteigtoms įmonėms.
  • 59% SVV įmonių išorinį verslo finansavimą panaudojo investicijoms į materialųjį turtą, 55% finansavo apyvartinį kapitalą.

INVEGA atlikta SVV atstovų apklausa dar kartą parodė, kad Lietuvoje išlieka didelė išorinio verslo finansavimo paklausa. Verslas susiduria su itin aukštais reikalavimais, ilgomis registracijos formomis, konfidencialių dokumentų atskleidimais, turto įkeitimo ar asmeninės garantijos suteikimo reikalavimais ir kitais sunkumais siekiant gauti finansavimą.

Vienas iš sprendimų, kaip padidinti išorinio kapitalo prieinamumą smulkiam ir vidutiniam verslui, – alternatyvaus finansavimo sistemos DEBIFO sukurtas sąskaitų finansavimo produktas, leidžiantis paprastai ir greitai finansuoti apyvartinio kapitalo trūkumą.

Papasakokite savo verslo istoriją

Su faktoringu skolą paverskite apyvartinėmis lėšomis

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.