factris invoice financing factoring

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. Lietuvoje veiklą vykdė 67,943 įmonės, iš kurių 64,043 įmonės priskiriamos labai mažų įmonių kategorijai, 2,825 – mažos įmonėms, 973 – vidutinėms įmonėms ir 102 – stambiųjų įmonių segmentui.

Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintus apibrėžimus, labai maža įmonė yra ta, kuri turi mažiau kaip 10 darbuotojų, jos metinės pajamos neviršija 2 mln. Eur ir balansinė turto vertė neviršija 1.5 mln. Eur. Atitinkamai, maža įmonė turi mažiau nei 50 darbuotojų, pajamos neviršija 7 mln. Eur, o balansinė turto vertė neviršija 5 mln. Eur. Vidutinė įmonė – mažiau nei 250 darbuotojų, 40 mln. Eur metinių pajamų ir 27 mln. Eur balansinio turto.

Įmonės tipas Darbuotojų skaičius Metinės pajamos neviršija (mln. EUR) Turto balansinė vertė neviršija (mln. EUR)
Vidutinė įmonė Mažiau kaip 250 40 27
Maža įmonė Mažiau kaip 50 7 5
Labai maža įmonė Mažiau kaip 10 2 1.5

Pagal šį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje galiojantį įmonių skirstymą, smulkusis ir vidutinis verslas (sutrumpinus – SVV) sudaro net 99.8% visų Lietuvoje veikiančių įmonių.

Lietuvoje vyrauja didmeninės ir mažmeninės prekybos (22,124 įmonės, 33% iš visų veiklą vykdžiusių įmonių), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (7,518 įmonių, 11%), apdirbamosios gamybos (6,779 įmonės, 10%), transporto ir saugojimo (6,058 įmonės, 9%) įmonės.

Tarp mažiau populiarių sektorių vyrauja nekilnojamas turtas (3,698 įmonės, 5%), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (3,012 įmonės, 4%), administracinė ir aptarnavimo veikla (2,287 įmonės, 3%), informacija ir ryšiai (2,278 įmonės, 3%), žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (1,867 įmonės, 3%), žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (1,672 įmonės, 2%).

Lietuvoje mažiausiai veiklą vykdančių įmonių yra finansinės ir draudimo veiklos, švietimo, viešojo valdymo ir gynybos, meninės ir pramoginės, elektros, dujų, garo ir oro kondicionavimo, kasybos ir karjerų eksploatavimo bei kituose aptarnavimo sektoriuose.

 

Ekonomikos veikla (EVRK 2) – 2014 m. Įmonių skaičius
Profesinė; mokslinė ir techninė veikla 22 124
Apdirbamoji gamyba 7 518
Transportas ir saugojimas 6 779
Statyba 6 089
Nekilnojamojo turto operacijos 3 689
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 3 012
Administracinė ir aptarnavimo veikla 2 287
Informacija ir ryšiai 2 278
Žemės ūkis; miškininkystė ir žuvininkystė 1 867
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1 672
Kita aptarnavimo veikla 1 179
Finansinė ir draudimo veikla 678
Elektros; dujų ir garo tiekimas ir oro kondicionavimas 667
Meninė ir pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 494
Švietimas 487
Vandens tiekimas; nuotekų valymas; atliekų tvarkymas 357
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 97
Viešasis valdymas ir gynyba 6
Lietuvoje veikiančių įmonių skaičius 67 943

Papasakokite savo verslo istoriją

Su faktoringu skolą paverskite apyvartinėmis lėšomis

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.